Algemene voorwaarden

Namami yoga voorwaarden

Deelname aan de kinderyoga lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docente overwegen het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid of het ontbreken van onvoldoende kennis over de aandoening van het kind door de docente. Dit gebeurt in overleg met de ouders/verzorgers.

Aanmelden:

U kunt uw kind aanmelden via het inschrijfformulier op de website. Verzoek is hierbij om lichamelijke en/of psychische klachten en bijzonderheden hierop aan te geven, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de lessen. Zo nodig zal vooraf in een gesprek gegaan worden om bijzonderheden te bespreken. Indien er geen plaats meer is, zal uw kind op de wachtlijst komen. U wordt hierover geïnformeerd. Mocht u hier geen gebruik (meer) van willen maken, gelieve dit zo spoedig mogelijk door te geven.

Cursusgeld:

Het cursusgeld staat vermeld op de website. Het dient steeds vooraf betaald te worden. Indien een ouder zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsplicht voldaan is.

Afmelden bij ziekte of afwezigheid:

Als uw kind een les niet aanwezig kan zijn, dient u dit uiterlijk 2u voor aanvang van de les telefonisch door te geven. De les kan niet worden ingehaald, maar een broertje/zusje of vriendje/vriendinnetje kan dan aan de les deelnemen. Indien uw kind voor een langere periode niet kan deelnemen, zal in overleg naar een goede oplossing gezocht worden. Ook hierbij wil ik verzoeken dit tijdig door te geven.

Bereikbaarheid van de ouders:

Mocht er tijdens de les iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat u kan bereikt worden. Vermeld op het inschrijfformulier daarom niet alleen uw vaste telefoonnummer maar ook een mobiel telefoonnummer en eventueel een telefoonnummer van parter/oma/opa. In het geval van tussentijdse wijzigingen verneem ik dat graag van u.

Betalingen:

De inschrijving is pas definitief als de betaling uiterlijk 1 week voorafgaan aan de eerste les voldaan is.

Brengen en halen:

Zorg er voor dat uw kind op tijd aanwezig is (5 minuten voor aanvang van de les), zodat op tijd met de les gestart kan worden. Indien uw kind meer dan 5 minuten te laat is, kan het niet meer aan de les deelnemen. Het is te storend voor een yogales aangezien deze altijd met een ontspanningsoefening begint.

Misdragen:

Wanneer een leerling zich tijdens de les misdraagt, behoudt de docent zich het recht voor de leerling toegang tot de volgende lessen te ontzeggen.

Kleding:

Zorg ervoor dat uw kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij makkelijk kan bewegen. In de winter zijn sokken met een antislipzool aan te raden.

Mededelingen:

Indien er belangrijke zaken te vermelden zijn, dan krijgt uw kind hierover informatie mee naar huis. Alle mededelingen worden ook op de website gemeld.

Ongevallen en aansprakelijkheid:

Namami is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Bij ernstige lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van kinderyoga tot de mogelijkheden behoort. Namami stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders. Namami stelt de ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan de yogaruimte en toebehoren.

Opleiding:

De docent van Namami, heeft de kinderyoga docentenopleiding gevolgd bij Helen Purperhart van de jip en jan academie uit Almere.

Vragen en opmerkingen:

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan verneem ik dat graag van u.
Namami is bereikbaar via mail of via het telefoonnummer 0488 62 52 03.

Wij gebruiken cookies in de eerste plaats om jouw gebruikservaring te verbeteren en onze onlinediensten beter te laten functioneren
X