Algemene voorwaarden

Namami yoga/coachings voorwaarden

Deelname aan de kinderyoga lessen en coaching betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docente overwegen het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid of het ontbreken van onvoldoende kennis over de aandoening van het kind door de docente. Dit gebeurt in overleg met de ouders/verzorgers.

Aanmelden:

U kunt uw kind aanmelden via email. Verzoek is hierbij om lichamelijke en/of psychische klachten en bijzonderheden hierop aan te geven, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de lessen.

Afmelden bij ziekte of afwezigheid:

Afmeldingen dienen 24u op voorhand te gebeuren.

Bereikbaarheid van de ouders:

Mocht er tijdens de les iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat u kan bereikt worden. Vermeld dus steeds uw telefoonnummer bij aanmelding.

Betalingen:

contant of via bank app.

Brengen en halen:

Zorg er voor dat uw kind op tijd aanwezig is, zodat op tijd met de sessie gestart kan worden.  Je dient als ouder ook aanwezig te zijn voor ophalen wanneer de sessie beëindigd wordt.

Misdragen:

Wanneer een kind zich tijdens de sessies misdraagt, behoudt de docent zich het recht voor de leerling toegang tot de volgende lessen te ontzeggen.

Kleding:

Zorg ervoor dat uw kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij makkelijk kan bewegen. In de winter zijn sokken met een antislipzool aan te raden.

Mededelingen:

Indien er belangrijke zaken te vermelden zijn, dan krijgt uw kind hierover informatie mee naar huis. Alle mededelingen worden ook op de website gemeld.

Ongevallen en aansprakelijkheid:

Namami is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Bij ernstige lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van kinderyoga tot de mogelijkheden behoort. Namami stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders. Namami stelt de ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan de yogaruimte en toebehoren.

 

Vragen en opmerkingen:

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan verneem ik dat graag van u.
Namami is bereikbaar via mail of via het telefoonnummer 0488 62 52 03.

Wij gebruiken cookies in de eerste plaats om jouw gebruikservaring te verbeteren en onze onlinediensten beter te laten functioneren
X